... You and I are Gonna Live Forever
  Morning Glory
 

Hello - eng.

I don't feel as if I know you
You take up all my time
The days are long and the nights will throw you away
Coz the sun don't shine
Nobody ever mentions the weather can make or break your day
Nobody ever seems to remember life is a game we play


We live in the shadows and we had the chance and threw it away
And it's never gonna be the same
Cos the years are falling by like the rain
And it's never gonna be the same
'Til the life I knew comes to my house and says
Hello!

There ain't no sense in feeling lonely
They got no faith in you
But I've got a feeling you still owe me
So wipe the shit from your shoes
Nobody ever mentions the weather can make or break your day
Nobody ever seems to remember life is a game we play


We live in the shadows and we had the chance and threw it away
And it's never gonna be the same
Cos the years are falling by like the rain
And it's never gonna be the same
'Til the life I knew comes to my house and says


Hello!
Hello! Says it’s good to be back, good to be back!
Hello!
Hello! Says it’s good to be back, good to be back!
Hello!
Hello! Says it’s good to be back, good to be back!


Hello!
Hello!
Hello!


Hello - cz

Nepřipadá mi, že tě znám,
tebe, co mi bereš všechen můj čas.
Dny jsou dlouhý a noci se na tebe vykašlou,
protože slunce nesvítí.


Nikdo se nikdy nezmínil, že kdokoliv
může rozházet nebo překazit tvůj den.
Nikomu se nikdy nezdálo důležitý si připomenout,
že život je hrou, kterou hrajeme.


Žijeme ve stínech a dostali jsme šanci, kterou jsme vzdali
a nikdy už se to opakovat nebude,
protože roky ubíhaj jako voda.
A nikdy by už se to neopakovalo
kdyby život, tak jak jsem ho znal, nepřišel ke mně domů a neřekl:


Ahoj !

Nemá smysl cítit se osaměle,
já už ti nevěřím.
Ale mám pocit, že mi pořád něco dlužíš,
tak si setři bahno z bot.


Nikdo se nikdy nezmínil, že kdokoliv
může rozházet nebo překazit tvůj den.
Nikomu se nikdy nezdálo důležitý si připomenout,
že život je hrou, kterou hrajeme.


Žijeme ve stínech a dostali jsme šanci, kterou jsme vzdali
a nikdy už se to opakovat nebude,
protože roky ubíhaj jako voda.
A nikdy by už se to neopakovalo
kdyby život, tak jak jsem ho znal, nepřišel ke mně domů a neřekl:


Ahoj ! Ahoj !
Je fajn být zpátky, je fajn být zpátky.
Ahoj ! Ahoj !
Je fajn být zpátky, je fajn být zpátky.
Ahoj ! Ahoj !
Je fajn být zpátky, je fajn být zpátky.


Ahoj !
Ahoj !
Ahoj !


Roll With It - eng.

You gotta roll with it
You gotta take your time
You gotta say what you say
Don't let anybody get in your way
'Cause it's all too much for me to take


Don't ever stand aside
Don't ever be denied
You wanna be who you'd be
If you're coming with me


I think I've got a feeling I've lost inside
I think I'm gonna take me away and hide
I'm thinking of things that I just can't abide


I know the roads down which your life will drive
I find the key that lets you slip inside
Kiss the girl, she's not behind the door
But you know I think I recognize your face
But I've never seen you before


You gotta roll with it
You gotta take your time
You gotta say what you say
Don't let anybody get in your way
'Cause it's all too much for me to take


I know the roads down which your life will drive
I find the key that lets you slip inside
Kiss the girl, she's not behind the door
But you know I think I recognize your face
But I've never seen you before


You gotta roll with it
You gotta take your time
You gotta say what you say
Don't let anybody get in your way
'Cause it's all too much for me to take


Don't ever stand aside
Don't ever be denied
You wanna be who you'd be
If you're coming with me


I think I've got a feeling I've lost inside
I think I've got a feeling I've lost inside
I think I've got a feeling I've lost inside
I think I've got a feeling I've lost inside
I think I've got a feeling I've lost inside
I think I've got a feeling I've lost inside
I think I've got a feeling I've lost inside
I think I've got a feeling I've lost inside


Roll With It - cz

Měl bys to roztočit,
měl bys to načasovat,
měl bys říkat, co říkáš.
Neber si k sobě nikoho,
protože je toho příliš,
abych to pobral.


Nikdy nestůj stranou,
nikdy nebuď odepsanej.
Staneš se tím, čím si chtěl,
když se mě budeš držet.


Myslím, že mám pocit, že jsem se ztratil v domě,
myslím, že se seberu a schovám.
Přemýšlím o věcech, který nemůžu vystát.


Znám cesty, kterýma se bude ubírat tvůj život,
hledám klíč, který tě pustí dovnitř.
Dej pusu holce, ona není za dveřma,
ale to víš, že si myslím, že poznám tvoji tvář,
i když jsem tě ještě nikdy neviděl.


Měl bys to roztočit.
Měl bys to načasovat.
Měl bys říkat, co říkáš.
Neber si k sobě nikoho,
protože je toho příliš,
abych to pobral.


Znám cesty, kterýma se bude ubírat tvůj život,
hledám klíč, který tě pustí dovnitř.
Dej pusu holce, ona není za dveřma,
ale to víš, že si myslím, že poznám tvoji tvář,
i když jsem tě ještě nikdy neviděl.


Měl bys to roztočit.
Měl bys to načasovat.
Měl bys říkat, co říkáš.
Neber si k sobě nikoho,
protože je toho příliš,
abych to pobral.


Nikdy nestůj stranou,
nikdy nebuď odepsanej.
Staneš se tím, čím si chtěl,
když se mě budeš držet.


Myslím, že mám pocit, že jsem se ztratil v domě.
Myslím, že mám pocit, že jsem se ztratil v domě.
Myslím, že mám pocit, že jsem se ztratil v domě.
Myslím, že mám pocit, že jsem se ztratil v domě.
Myslím, že mám pocit, že jsem se ztratil v domě.
Myslím, že mám pocit, že jsem se ztratil v domě.
Myslím, že mám pocit, že jsem se ztratil v domě.
Myslím, že mám pocit, že jsem se ztratil v domě.


Wonderwall - eng.

Today is gonna be the day
That they're gonna throw it back to you
By now you should've somehow
Realized what you gotta do
I don't believe that anybody
Feels the way I do about you now


Backbeat the word was on the street
That the fire in your heart is out
I'm sure you've heard it all before
But you never really had a doubt
I don't believe that anybody feels
The way I do about you now


And all the roads we have to walk along are winding
And all the lights that lead us there are blinding
There are many things that I would
Like to say to you
But I don't know how


Because maybe
You're gonna be the one who saves me ?
And after all
You're my wonderwall


Today was gonna be the day?
But they'll never throw it back to you
By now you should've somehow
Realized what you're not to do
I don't believe that anybody
Feels the way I do
About you now


And all the roads that lead to you were winding
And all the lights that light the way are blinding
There are many things that I would
like to say to you
ButI don't know how


I said maybe
You're gonna be the one who saves me ?
And after all
You're my wonderwall


I said maybe
You're gonna be the one who saves me ?
And after all
You're my wonderwall


Said maybe
You're gonna be the one that saves me
You're gonna be the one that saves me
You're gonna be the one that saves me


Wonderwall - cz

Dnešek je tím dnem
Kdy ti to vrátí zpět
Ale teď bys měla
udělat cos měla
Nevěřím, že někdo
se domnívá, že teď chci být u tebe


Na ulicích byl vzkaz
že oheň v tvém srdci vyhasl
Jsem si jistý, že už jsi o tom slyšela
Ale tys o tom nikdy nezapochybovala
Nevěřím, že se někdo domnívá
že teď chci být u tebe


A všechny cesty po kterých musíme jít jsou zahnuté
a všechny světla nás vedou tam, nás oslepují
Je tolik věcí co bych ti chtěl říci
ale já nevím jak


Protože možná
to budeš ty kdo mě zachrání?
A i po tom všem
ty jsi můj zázrak


Je dnešek tím dnem?
Ale oni ti to nikdy nevrátí zpět
Ale teď bys měla
udělat co si neudělala
nevěřím, že se někdo domnívá
že teď chci být u tebe


A všechny cesty, po kterých jsme šli byly zahnuté
a všechny světla , které nám svítí na cestu jsou oslepené
Je tolik věcí co bych ti chtěl říci
Ale já nevím jak


Řekl jsem možná
budeš ta, která mě zachrání?
A i po tom všem
ty jsi můj zázrak


Řekl jsem možná
že budeš ta, která mě zachrání


DonŽt Look Back In Anger - eng.

Slip inside the eye of your mind
Don't you know you might find
A better place to play
You said that you'd never been
But all the things that you've seen
Will slowly fade away


So I start a revolution from my bed
'Cos you said the brains I had went to my head
Step outside, summertime's in bloom
Stand up beside the fireplace
Take that look from off your face
You ain't ever gonna burn my heart out


And so Sally can wait,
she knows it's too late as we're walking on by
Her soul slides away,
but don't look back in anger I heard you say


Take me to the place where you go
Where nobody knows if it's night or day
But please don't put your life in the hands Of a Rock n Roll band
Who'll throw it all away


I'm gonna start a revolution from my bed
'Cos you said the brains I had went to my head
Step outside 'cos summertime's in bloom
Stand up beside the fireplace
Take that look from off your face
'Cos you ain't ever gonna burn my heart out


So Sally can wait,
she knows it's too late as she's walking on by
My soul slides away,
but don't look back in anger I heard you say


So Sally can wait,
she knows it's too late as we're walking on by
Her soul slides away,
but don't look back in anger I heard you say


So Sally can wait
She knows it's too late as shes walking on by
My soul slides away
But don't look back in anger
Don't look back in anger
I heard you say


At least not today


DonŽt Look Back In Anger - cz

Ponoř se do očí svojí mysli
Nevíš, že tam můžeš najít lepší místo na hraní
Tvrdila si, že si nikdy nebyla
Ale všechno, co si viděla
Mizí


Z postele začínám svou revoluci
Protože si řekla, že schopnosti, které mám,
mi vešli do hlavy
Tak vystup, léto je v plném proudu
Postav se ke krbu
Podívej se ven z tvé tváře
Neboť nikdy nevybouříš moje srdce


Tak Sally může čekat,
víš, že je příliš brzo Jak se tu tak procházíme
Její duše sklouzla dolů,
ale neobracej se zpátky s hněvem
Slyšel jsem tě mluvit


Vezmi mě tam, kam jdeš
Kde nikdo neví, zda je noc a nebo den
Prosím nedávej svůj život do rukou
Rock ŽnŽ rollové kapely
Která ho celý zahodí


Z postele začínám svou revoluci
Protože si řekla, že schopnosti, které mám,
mi vešli do hlavy
Tak vystup, léto je v plném proudu
Postav se ke krbu
Podívej se ven z tvé tváře
Neboť nikdy nevybouříš moje srdce


Tak Sally může čekat,
víš, že je příliš brzo Jak se tu tak procházíme
Její duše sklouzla dolů,
ale neobracej se zpátky s hněvem
Slyšel jsem tě mluvit


Hey Now - eng.

I hitched a ride with my soul
By the side of the road
Just as the sky turned black
I took a walk with my fame
Down memory lane
I never did find my way back
You know that I gotta say time's slipping away
And what will it hold for me
What am I gonna do while I'm looking at you
You're standing ignoring me


I thought that I heard someone say now
There's no time for running away now
Hey now! Hey now!


Feel no shame - cos time's no chain
Feel no shame


The first thing I saw
As I walked through the door
Was a sign on the wall that read
It said you might never know
That I want you to know
What is written inside of your head


And time as it stands
Won't be held in my hands
Or living inside of my skin
And as it fell from the sky
I asked myself why
Can I never let anyone in ?


I thought that I heard someone say now
There's no time for running away now
Hey now! Hey now!


Feel no shame - cos time's no chain
Feel no shame


I hitched a ride with my soul
By the side of the road
Just as the sky turned black
I took a walk with my fame
Down memory lane
I never did find my way back


You know that I gotta say time's slipping away
And what will it hold for me
What am I gonna do while I'm looking at you
You're standing ignoring me


I thought that I heard someone say now
There's no time for running away now
Hey now! Hey now!


Feel no shame - cos time's no chain
Feel no shame


Hey Now - cz

Jel jsem autostopem se svou duší
strana silnice
tak jako obloha zčernala
šel jsem i se svou pověstí
až pamatuju jízdní pruh
nikdy jsem nehledal cestu zpět.
Víš, že řeknu jak ten čas letí
a co mě udrží.
Co to dělám, zatímco tě pozoruju,
ty jen stojíš a ignoruješ mě.


Přesto jsem teď někoho slyšel mluvit
už není čas utéct pryč
Hej no tak! Hej no tak!


Nestyď se - čas není řetězec
Tak se nestyď


První věc jakou vidím
když jsem vyšel ze dveří
Byla značka na stěně, kterou čtu
Říkala nikdy nemůžeš vědět
tak já tě chci znát
to co je napsáno v tvé hlavě


A čas teď stojí
nebudu tě držet ve svých rukou
nebo živou část tebe
A ačkoliv se to zkácí z oblohy
ptám se sám sebe proč
Můžu si někoho někdy nechat v mysli ?


Some Might Say - eng.

Some might say that sunshine follows thunder
Go and tell it to the man who cannot shine
Some might say that we should never ponder
On our thoughts today cos they will sway over time
Some might say we will find a brighter day
Some might say we will find a brighter day


Cos I've been standing at the station
In need of education in the rain
You made no preparation for my reputation once again
The sink is full of fishes
She's got dirty dishes on the brain
It was overflowing gently but it's all elementary my friend


Some might say they don't believe in heaven
Go and tell it to the man who lives in hell
Some might say you get what you've been given
If you don't get yours I won't get mine as well


Some might say we will find a brighter day
Some might say we will find a brighter day


Cos I've been standing at the station
In need of education in the rain
You made no preparation for my reputation once again
The sink is full of fishes
Cos she's got dirty dishes on the brain
And my dog's been itchin'
Itchin' in the kitchen once again


Some might say
Some might say
Some might say
Some might say


Some Might Say - cz

Někteří můžou tvrdit, že po bouřce
následuje sluneční záře,
jdi a řekni to člověku, kterej zazářit nemůže.
Někteří můžou tvrdit, že bychom neměli přemýšlet
nad myšlenkami dneška, protože jiní budou přes čas.


Někteří můžou tvrdit, že najdeme jasnější den.
Někteří můžou tvrdit, že najdeme jasnější den.
Je, je, jé.


Protože jsem trčel v dešti na stanici
s potřebou nějaký výchovy.
Zase sis nedělal žádný starosti o moji pověst.
Dřez je plnej ryb,
špinavý nádobí jí stouplo do hlavy.
Bylo to dost gentlemenský,
ale je to prostý, kámo.


Někteří můžou tvrdit, že nevěří v nebe,
jdi a řekni to člověku, kterej žije v pekle.
Někteří můžou tvrdit, že dostaneš, co jsi dal,
když nedostaneš svoje, já nedostanu moje.


Někteří můžou tvrdit, že najdeme jasnější den.
Někteří můžou tvrdit, že najdeme jasnější den.
Je, je, jé.


Protože jsem trčel v dešti na stanici
s potřebou nějaký výchovy.
Zase sis nedělal žádný starosti o moji pověst.
Dřez je plnej ryb,
špinavý nádobí jí stouplo do hlavy.
A můj pes slídil po kuchyni,
slídil po kuchyni, tak si to zopakujeme...


Někteří můžou tvrdit
Někteří můžou tvrdit
Někteří můžou tvrdit


Cast No Shadow - eng.

Here's a thought for every man who tries to understand
What is in his hands (what's in his hands)
He walks along the open road of love and life
Surviving if he can (surviving if he can)


Bound with all the weight of all the words he tried to say
Chained to all the places that he never wished to stay
Bound with all the weight of all the words he tried to say
As he faced the sun he cast no shadow


As they took his soul they stole his pride (3X)
As he faced the sun he cast no shadow


Here's a thought for every man who tries to understand
What is in his hands (what's in his hands)
He walks along the open road of love and life
Surviving if he can (but only if he can)


Bound with all the weight of all the words he tried to say
Chained to all the places that he never wished to stay
Bound with all the weight of all the words he tried to say
As he faced the sun he cast no shadow


As they took his soul they stole his pride (4X)
As he faced the sun he cast no shadow (4X)


Cast No Shadow - cz

Tohle je rada pro každýho chlápka, kterej se snaží porozumět tomu,
co drží ve svých rukách (ve svých rukách).
Vydal se cestou lásky a života,
snaží se přežít.


Připravenej nést tíhu všech slov, který se snažil říct,
připoután ke všem místům, na kterých nikdy nechtěl zůstat.
Připravenej nést tíhu všech slov, který se snažil říct,
když se otočil proti slunci, tak nevrhal žádný stín.
Héééj.


Když sebrali jeho duši, ukradli mu hrdost (hrdost).
Když sebrali jeho duši, ukradli mu hrdost (hrdost).
Když sebrali jeho duši, ukradli mu hrdost (hrdost).
Když se otočil proti slunci, tak nevrhal žádný stín.


Héééj.
Héééj.
Héééj.


Tohle je rada pro každýho chlápka, kterej se snaží porozumět tomu,
co drží ve svých rukách (ve svých rukách).
Vydal se cestou lásky a života,
snaží se přežít (ale jen, když může).


Připravenej nést tíhu všech slov, který se snažil říct,
připoután ke všem místům, na kterých nikdy nechtěl zůstat.
Připravenej nést tíhu všech slov, který se snažil říct,
když se otočil proti slunci, tak nevrhal žádný stín.
Héééj.


Když sebrali jeho duši, ukradli mu hrdost (hrdost).
Když sebrali jeho duši, ukradli mu hrdost (hrdost).
Když sebrali jeho duši, ukradli mu hrdost (hrdost).
Když sebrali jeho duši, ukradli mu hrdost (hrdost).
Když se otočil proti slunci, tak nevrhal žádný stín.
Když se otočil proti slunci, tak nevrhal žádný stín.
Héééj.
Když se otočil proti slunci, tak nevrhal žádný stín.
Héééj.
Když se otočil proti slunci, tak nevrhal žádný stín.


SheŽs Electric - eng.

She's electric
She's in a family full of eccentrics
She done things I never expected
And I need more time
She's got a sister
And god only knows how I've missed her
On the palm of her hand is a blister
And I need more time
And I want you to know
I've got my mind made up now
But I need more time
And I want you to say
Do you know what I'm saying?
But I need more ....
Coz I'll be you and you'll be me
There's lots and lots for us to see
There's lots and lots for us to do
She is electric, can I be electric too?


She's got a brother
We don't get on with one another
But I quite fancy her mother
And I think that she likes me
She's got a cousin
In fact she's got 'bout a dozen
She's got one in the oven
But it's nothing to do with me


And I want you to know
I've got my mind made up now
But I need more time
And I want you to say
Do you know what I'm saying?
But I need more ....
Coz I'll be you and you'll be me
There's lots and lots for us to see
There's lots and lots for us to do
She is electric, can I be electric too?


SheŽs Electric - cz

Ona je elektrizující,
je z rodiny podivínských lidí.
Provedla věci, který bych nikdy nečekal
a já potřebuju více času.


Má ségru,
jen bůh ví, jak jsem jí chyběl.
Na dlani její ruky je puchýř
a já potřebuju více času.


A já bych tě toužil poznat,
teď jsem si to srovnal v hlavě (teď jsem si to srovnal),
ale potřebuju více času (času)
a chci ti to říct.

Chápeš o čem mluvím (o čem mluvím) ?
Ale já potřebuju více...
Protože já se stanu tebou a ty mnou,
bude spousta a spousta toho, co můžeme uvidět,
spousta a spousta toho, co můžeme udělat.
Když je ona elektrizující, můžu já být elektrizující taky ?


Ona má bráchu (má bráchu),
se kterým nevycházíme.
Ale docela jsem si oblíbil její máti
a myslím, že ona zase mě.


Ona má bratrance (má bratrance),
ve skutečnosti jich má asi tucet (asi tucet).
Jednoho z nich dostala do pece (do pece),
ale mně je to jedno.


A já bych tě toužil poznat,
teď jsem si to
srovnal v hlavě (teď jsem si to srovnal),
ale potřebuju více času (času)
a chci ti to říct.


Chápeš o čem mluvím (o čem mluvím) ?
Ale já potřebuju více...
Protože já se stanu tebou a ty mnou,
bude spousta a spousta toho, co můžeme uvidět,
spousta a spousta toho, co můžeme udělat.
Když je ona elektrizující, můžu já být elektrizující taky ?


Můžu já být elektrický taky ?
Můžu já být elektrický taky ?
Můžu já být elektrický taky ?


Morning Glory - eng.

All your dreams are made
When you're chained to your mirror and your razor blade
Today's the day that all the world will see


Another sunny afternoon
(I'm) walking to the sound of my favorite tune
Tomorrow never knows what it doesn't know too soon


Need a little time to wake up
Need a little time to wake up wake up
Need a little time to wake up
Need a little time to rest your mind
You know you should so I guess you might as well

What's the story morning glory
Well
(you) need a little time to wake up Wake up
well
What's the story morning glory
Well
Need a little time to wake up
Wake up
(Cos) all your dreams are made
When you're chained to the mirror with your razor blade
Today's the day that all the world will see
(It's) another sunny afternoon
Yeah I'm walking to the sound of my favorite tune
Tomorrow doesn't know what it doesn't know too soon


Need a little time to wake up
Need a little time to wake up, wake up
Need a little time to wake up
Need a little time to rest your mind
You know you should so I guess you might as well


What's the story morning glory
Well
Need a little time to wake up, wake up
Well v What's the story morning glory
Well


Need a little time to wake up, wake up
Well
What's the story morning glory
Well
Need a little time to wake up, wake up
Well
What's the story morning glory
Well
Need a little time to wake up, wake up
Morning Glory - cz

Všechny tvý sny se splnily,
když jsi byl připoutanej se žiletkou před zrcadlo.
Dnes je ten den, kdy celej svět uvidí další slunný odpoledne.
Vykračuju si v rytmu svý oblíbený melodie,
zítra už nikdo nepozná, co nepoznal hned po ránu.


Potřebuješ trochu času, aby ses probral,
potřebuješ trochu času, aby ses probral, probral.
Potřebuješ trochu času, aby ses probral.
Potřebuješ trochu času, aby si tvoje mysl odpočinula,
víš, že by sis jí měl udělat, já myslím, že bys mohl.


Jak to vypadá s ranní oslavou,
dobře?
Potřebuješ trochu času, aby ses probral, probral,
dobře?
Jak to vypadá s ranní oslavou,
dobře?
Potřebuješ trochu času, aby ses probral, probral.


Všechny tvý sny se splnily,
když jsi byl připoutanej se žiletkou před zrcadlo.
Dnes je ten den, kdy celej svět uvidí další slunný odpoledne.
Vykračuju si v rytmu svý oblíbený melodie,
zítra už nikdo nepozná, co nepoznal hned po ránu.


Potřebuješ trochu času, aby ses probral,
potřebuješ trochu času, aby ses probral, probral.
Potřebuješ trochu času, aby ses probral.
Potřebuješ trochu času, aby si tvoje mysl odpočinula,
víš, že bys jí to měl umožnit, ona myslí, že bys mohl.


Jak to vypadá s ranní oslavou,
dobře?
Potřebuješ trochu času, aby ses probral, probral,
dobře?
Jak to vypadá s ranní oslavou,
dobře?
Potřebuješ trochu času, aby ses probral, probral,
dobře?
Jak to vypadá s ranní oslavou,
dobře?
Potřebuješ trochu času, aby ses probral, probral,
dobře?
Jak to vypadá s ranní oslavou,
dobře?
Potřebuješ trochu času, aby ses probral, probral.


Champagne Supernova - eng.

How many special people change?
How many lives are living strange?
Where were you while we were getting high?
Slowly walking down the hall
Faster than a cannonball
Where were you while we were getting high?


Someday you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova in the sky
Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova
A champagne supernova in the sky


Wake up the dawn and ask her why
A dreamer dreams she never dies
Wipe that tear away now from your eye
Slowly walking down the hall
Faster than a cannonball
Where were you while we were getting high?


Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova in the sky
Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova
A champagne supernova


'Cause people believe that they're
Gonna get away for the summer
But you and I, we live and die
The world's still spinning round
We don't know why
Why, why, why, why


How many special people change?
How many lives are living strange?
Where were you while we were getting high?
Slowly walking down the hall
Faster than a cannonball
Where were you while we were getting high?


Someday you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova in the sky
Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova
A champagne supernova


'Cause people believe that they're
Gonna get away for the summer
But you and I, we live and die
The world's still spinning round
We don't know why
Why, why, why, why


How many special people change?
How many lives are living strange?
Where were you while we were getting high?
We were getting high
We were getting high
We were getting high
We were getting high


Champagne Supernova - cz

Kolik vyjímečných lidí se vystřídá,
kolik životů je nezvykle prožitých.
Kde jste byli ve chvíli, když jsme stoupali na vrchol ?
Jen zvolna sestupuju ze Síně slávy,
ale rychleji než dělostřelecká koule.
Kde jste byli ve chvíli, když jsme stoupali na vrchol ?


Jednoho dne mě budete hledat
zachycenýho pod lavinou
vedle superhvězdy v barvě šampaňského na nebi.
Jednoho dne mě objevíte
zachycenýho pod lavinou
vedle superhvězdy v barvě šampaňského,
superhvězdy v barvě šampaňského na nebi.


Slunce vstávej a zeptej se jí proč
snílci sní, že nikdy nezemře,
teď si utři slzu z oka.
Jen zvolna se procházím po Síni slávy,
ale odhodlaněji než dělostřelecká koule.
Kde jste byli ve chvíli, když jsme stoupali na vrchol ?


Jednoho dne mě budete hledat
zachycenýho pod lavinou
vedle superhvězdy v barvě šampaňského na nebi.
Jednoho dne mě objevíte
zachycenýho pod lavinou
vedle superhvězdy v barvě šampaňského,
superhvězdy v barvě šampaňského


I přesto lidi věří, že právě oni jsou těmi,
kteří se dostanou na výsluní,
ale vy i já, my žijeme a umíráme.
Svět se otáčí pořád dokola,
my nechápeme proč.
Proč, proč, proč, proč ?


Kolik vyjímečných lidí se vystřídá,
kolik životů je nezvykle prožitých.
Kde jste byli ve chvíli, když jsme stoupali na vrchol ?
Jen zvolna se procházím po Síni slávy,
ale odhodlaněji než dělostřelecká koule.
Kde jste byli ve chvíli, když jsme stoupali na vrchol ?

Jednoho dne mě budete hledat
zachycenýho pod lavinou
vedle superhvězdy v barvě šampaňského na nebi.
Jednoho dne mě objeíte
zachycenýho pod lavinou
vedle superhvězdy v barvě šampaňského,
superhvězdy v barvě šampaňského


I přesto lidi věří, že právě oni jsou těmi,
kteří se dostanou na výsluní,
ale vy i já, my žijeme a umíráme.
Svět se otáčí pořád dokola,
my nechápeme proč.
Proč, proč, proč, proč ?


Kolik vyjímečných lidí se vystřídá,
kolik životů je nezvykle prožitých.
Kde jste byli ve chvíli, kdy jsme stoupali na vrchol ?


Když jsme stoupali na vrchol ?
Když jsme stoupali na vrchol ?
Když jsme stoupali na vrchol ?
Když jsme stoupali na vrchol ?
Když jsme stoupali na vrchol ?
Comments on this page:
Comment posted by Healey( mitzihealeylive.com ), 01/06/2014 at 10:52pm (UTC):
Hello exceptional website! Does running a blog such as this require a
large amount of work? I've absolutely no knowledge of computer programming however I was hoping to
start my own blog soon. Anyways, should you have any ideas or
techniques for new blog owners please share. I understand this is off topic however I
simply wanted to ask. Many thanks!

Comment posted by Deason( rosalyndeasongmail.com ), 12/20/2013 at 4:57pm (UTC):
I am actually grateful to the owner of this web site who has
shared this wonderful post at at this place.

Comment posted by Cormier( francisco_cormiergmail.com ), 12/19/2013 at 4:02am (UTC):
Your means of describing all in this piece of writing is really good, all can effortlessly
know it, Thanks a lot.Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

 
   
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free