... You and I are Gonna Live Forever
  Definitely Maybe
 

Rock 'N' Roll Star - eng.

I live my life in the city
There's no easy way out
The day's moving just too fast for me
I need some time in the sunshine
I've gotta slow it right down
The day's moving just too fast for me


I live my life for the stars that shine
People say it's just a waste of time
When they said I should feed my head
That to me was just a day in bed
I'll take my car and drive real far
You're not concerned about the way we are
In my mind my dreams are real
Now you're concerned about the way I feel


Tonight, I'm a rock 'n' roll star
Tonight, I'm a rock 'n' roll star


I live my life in the city
There's no easy way out
The day's moving just too fast for me
I need some time in the sunshine
I've gotta slow it right down
The day's moving just too fast for me


I live my life for the stars that shine
People say it's just a waste of time
When they said I should feed my head
Well, that to me was just a day in bed
I'll take my car and drive real far
You're not concerned about the way we are
In my mind my dreams are real
Now you're concerned about the way I feel


Tonight, I'm a rock 'n' roll star
Tonight, I'm a rock 'n' roll star
Tonight, I'm a rock 'n' roll star


You're not down with who I am
Look at you now, you're all in my hands
Tonight


Tonight, I'm a rock 'n' roll star
Tonight, I'm a rock 'n' roll star
Tonight, I'm a rock 'n' roll star


It's just rock 'n' roll
It's just rock 'n' roll
It's just rock 'n' roll
It's just rock 'n' roll
It's just rock 'n' roll
It's just rock 'n' roll
It's just rock 'n' roll
It's just rock 'n' rollRock 'N' Roll Star - cz

žiju svůj život ve městě
není lehká cesta ven
dny mi hrozně rychle utíkají
potřebuju nějaký čas na sluníčku
musím to zastavit teď hned
dny mi hrozně rychle utíkají


žiju svůj život pro hvězdy, které září
lidi říkaj, že je to jen ztráta času
když řekli, ať si vyčistím hlavu
byl to pro mě jen den v posteli
tak jsem vzal svoje auto
a jel jsem fakt daleko tam,
kde nikoho nezajímá, jací jsme
v mé mysli jsou mé sny skutečné
zajímá tě, jakse cítím?


dnes večer jsem rock'n'rollová hvězda! (2x)

žiju svůj život ve městě
není lehká cesta ven
dny mi hrozně rychle utíkají
potřebuju nějaký čas na sluníčku
musím to zastavit teď hned
dny mi hrozně rychle utíkají


žiju svůj život pro hvězdy, které září
lidi říkaj, že je to jen ztráta času
když řekli, ať si vyčistím hlavu
byl to pro mě jen den v posteli
tak jsem vzal svoje auto
a jel jsem fakt daleko tam,
kde nikoho nezajímá,
jací jsme v mé mysli jsou mé sny skutečné
zajímá tě, jakse cítím?


dnes večer jsem rock'n'rollová hvězda! (3x)

je to jen rock'n'roll (8x)


Shakermaker - eng.


I'd like to be somebody else
and not know where I've been
I'd like to build myself
a house out of plasticine
Shake along with me
I've been driving in my car
with my friend Mr. Soft
Mr. Clean and Mr.Ben
are living in my loft
Shake along with me!


I'm sorry but I just don't know
I know I said I told you so
But when you're happy
and you're feeling fine
Then you'll know it's the right time
It's the right time
To shake along with me!


Mister Sifter sold me songs
when I was just sixteen
Now he stops at traffic lights
but only when they're greenShakermaker - cz


Rád bych byl někdo jiný
a nevím kde bych byl,
rád bych si postavil dům,
třese to se mnou.
Jezdil bych ve svém autě
s přítelem panem Softem.
Pan Clean a pan Ben,
žijí na mé půdě,
třese to se mnou..


Promiňte, ale teď nevím,
Já vím říkám, říkám takhle
Ale jestli se cítíš šťastný a fajn,
pak se dozvíš, že tohle je ten pravý čas
tohle je pravý čas
a třese to se mnou..


Pan Sifter mi prodal písničky,
když mi bylo šestnáct let,
a teď skončil u dopravních světel,
ale jen jestli jsou zelené..Live Forever - eng.


Maybe I don't really want to know
How your garden grows
I just want to fly
Lately did you ever feel the pain
In the morning rain
As it soaks it to the bone


Maybe I just want to fly
I want to live I don't want to die
Maybe I just want to breath
Maybe I just don't believe
Maybe you're the same as me
We see things they'll never see
You and I are gonna live forever


Maybe I don't really want to know
How your garden grows
I just want to fly
Lately did you ever feel the pain
In the morning rain
As it soaks it to the bone


Maybe I will never be
All the things that I want to be
But now is not the time to cry
Now's the time to find out why
I think you're the same as me
We see things they'll never see
You and I are gonna live forever
We're gonna live forever
Gonna live forever
Live forever
ForeverLive Forever - cz


Možná opravdu nechci vědět
jak se daří tvojí zahrádce.
Chci jen lítat.
Dříve, jsi cítil bolest
v ranním dešti,
jak tě promočí do nitky.


Možná chci jen lítat,
chci žít,ne zemřít.
Možná chci jen dýchat,
možná nevěřím.
Možná si stejná jako já,
vidíme věci ,které oni nikdy neuvidí
..ale ty a já budeme žít navěky.


Možná nikdy nebudu tím čím sem chtěl být.
Ale ted' není čas na pláč,
ted' je čas zjisti proč.
Zdá se mi ,že jsi přesně jako já,
vidíme věci které oni nikdy neuvidí
ale ty a já budeme žít navěky
...navěky...Up in the Sky - eng.


Hey you! Up in the sky
Learning to fly
Tell me how high
Do you think you'll go
Before you start falling
Hey you! Up in a tree
You wanna be me
But that couldn't be
Cos the people here they don't hear you calling
How does it feel
When you're inside me?


Hey you! wearing the crown
Making no sound
I heard you feel down
Well that's too bad
Welcome to my world
Hey you! Stealing the light
I heard that the shine's
Gone out of your life.
Well that's just too bad
Welcome to my world


You'll need assistance with the things that you have never ever seen
It's just a case of never breathing out Before you've breathed it in
How does it feel
When you're inside me?


Hey you! Up in the sky
Learning to fly
Tell me how high
Do you think you'll go
Before you start falling
Hey you! Up in a tree
You wanna be me
But that couldn't be
Cos the people here they don't hear you calling
How does it feel
When you're inside me?


You'll need assistance with the things that you have never ever seen
It's just a case of never breathing out Before you've breathed it in
How does it feel
When you're inside me?Up in the Sky - cz


Hej ty,tam nahoře v oblacích,
co se učíš lítat!
Pověz mi,jak vysoko myslíš,
že se dostaneš předtím
než začneš klesat.
Hej ty,nahoře na stromě,
chceš být jako já
ale to se nedá,
protože lidi tam dole neposlouchají tvé
volání
...jaký je to pocit být ve mně?


Hej ty,ty s tou korunou co nic neříkáš!
Slyšel jsem tě padat.
Hej,je to dost špatné
-vítej v mém světě!
Hej ty,co kradeš světlo!
Slyšel jsem,že žár tvého srdce vyhasl.
Hej je to dost špatné
-vítej v mém světě
...jaký je to pocit být ve mně?


Budeš potřebovat pomoct s věcmi které si
nikdy,nikde neviděl.
Je to kvůli tomu ,že si nevydechnul dřív
než si se nadechnul.
Jaký je to pocit být ve mně?
Cítím tě
...cítíš i ty mně?Supersonic - eng.


I need to be myself
I can't be no one else
I'm feeling supersonic
Give me gin and tonic
You can have it all but how much do you want it?
You make me laugh
Give me your autograph
Can I ride with you in your B.M.W ?
You can sail with me in my yellow submarine


You need to find out
'Cos no one's gonna tell you what I'm on about
You need to find a way for what you want to say
But before tomorrow


'Cos my friend said he'd take you home
He sits in a corner all alone
He lives under a waterfall
No body can see him
No body can ever hear him call


You need to be yourself
You can't be no one else
I know a girl called Elsa
She's into Alka Seltzer
She sniffs it through a cane on a supersonic train
She made me laugh
I got her autograph
She done it with a doctor on a helicopter
She's sniffin in her tissue
Sellin' the Big Issue


She needs to find out
'Cos no one's gonna tell you what I'm on about
She needs to find a way for what she wants to say
But before tomorrow


'Cos my friend said he'd take you home
He sits in a corner all alone
He lives under a waterfall
No body can see him
No body can ever hear him callSupersonic - cz


Potřebuju být sebou
nemůžu být někdo jiný
Cítím se nadzvukově
Dej mi Gin a Tonic
Můžeš mít všechno, ale kolik toho chceš?
rozesměj mě
dej mi tvůj autogram
můžu s tebou jezdit v tvým BMW?
můžeš se mnou plout v mý žlutý ponorce


Potřebuješ to prokouknout
neřeknu ti co jsem zač
potřebuješ najít cestu k tomu co chceš říci
ale před zítřkem
můj přítel řekl, že tě vezme domů
sedí v rohu tak sám
on žije pod vodopádem
nikdo ho nemůže vidět
nikdo ho nemůže slyšet křičet


potřebuješ být sebou
nemůžeš být někým jiným
vím že holka pojmenovaná Elsa je Alka Seltzer
čmuchá přes trubičku na nadzvukovym vlaku
rozesmála mě
dostal jsem autogram
byla s doktorem v helikoptéře
čichá ve svém kapesníku
má velký problémBring It On Down - eng.


What was that sound ringing around your brain?
Today was just a blur, you gotta head like a ghost train
What was that sound ringing around your brain?
You're here on your own who you gonna find to blame?


You're the outcast - you're the underclass
But you don't care - because you're living fast


You're the un-invited guest who stays 'till the end
I know you've got a problem that the devil sends
You think they're talking 'bout you but you don't know who
I'll be scraping your life from the soul of my shoe tonight.


Bring it on down. Bring it down for me
Your head's in a fish tank
Your body and your mind can't breath


You're the outcast - you're the underclass
But you don't care - because you're living fast


You're the un-invited guest who stays 'till the end
I know you've got a problem that the devil sends
You think they're talking 'bout you but you don't know who
I'll be scraping your life from the soul of my shoe tonightBring It On Down - cz


Co to zvoní v tvym mozku?
Dnes to byla skvrna, v hlavě se ti zas zjeví vlak
Co to zvoní v tvym mozku?
Připustíš že jsi ten kdo tu hledá vinu?


Jsi vyvrženec - ty si nižší třída
Ale ty se nebojíš - protože ty žiješ nevázaně


Jsi nezvaný host, který vydrží až do konce
Vím žes měl problém s démony
Myslíš si že mluví okolo tebe, ale ty nevíš kdo
Setřu tvůj život z duše, ze svý boty, dneska večer.


Snes to. Snes to kvůli mě
Tvá hlava hledá nádrž
Tvoje tělo a tvá mysl nemůže vydechnout


Jsi vyvrženec- ty si nižší třída
Ale ty se nebojíš- protože ty žioješ nevázaně


Jsi nezvaný host, který vydrží až do konce
Vím žes měl problém s démony
Myslíš si že mluví okolo tebe, ale ty nevíš kdo
Setřu tvůj život z duše, ze svý boty, dneska večer.Cigarettes & Alcohol - eng


Is it my imagination
Or have I finally found something worth living for?
I was looking for some action
But all I found was cigarettes and alcohol


You could wait for a lifetime
To spend your days in the sunshine
You might as well do the white line
Cos when it comes on top . . .


You gotta make it happen!


Is it worth the aggravation
To find yourself a job when there's nothing worth working for?
It's a crazy situation
But all I need are cigarettes and alcohol!


You could wait for a lifetime
To spend your days in the sunshine
You might as well do the white line
Cos when it comes on top . . .

You gotta make it happen!Cigarettes & Alcohol - cz


Je to jen moje domněnka
nebo jsem konečně našel smysl života?
Hledal jsem nějakou příležitost,
ale všechno, co jsem našel, byly cigarety a alkohol!


Můžeš čekat celej život,
abys strávil pár dní na výsluní.
Můžeš si taky udělat kokainovej řádek,
protože při cestě na vrchol...


Máš možnost toho dosáhnout!


Stojí to za namáhu
hledat si práci, když tu není nic, pro co se namáhat?
Tohle je šílená situace,
ale všechno, co potřebuju, jsou cigarety a alkohol!


Můžeš čekat celej život,
abys strávil pár dní na výsluní.
Můžeš si taky udělat kokainovej řádek,
protože při cestě na vrchol...


Máš možnost toho dosáhnout!


Měl bys - měl bys - měl bys to udělat!Digsy´s Dinner - eng.


What a life it would be
If you would come to mine for tea
I'll pick you up at half past three
And we'll have lasagne
I'll treat you like a Queen
I'll give you strawberries and cream
And then your friends will all go green
For my lasagne


These could be the best days of our lives
But I don't think we've been living very wise
Oh no! no!


What a life it would be
If you would come to mine for tea
I'll pick you up at half past three
And we'll have lasagne


These could be the best days of our lives
But I don't think we've been living very wise
Oh no! no!


What a life it would be
If you would come to mine for tea
I'll pick you up at half past three
And we'll have lasagne
I'll treat you like a Queen
I'll give you strawberries and cream
And then your friends will all go green
For my lasagneDigsy´s Dinner - cz


Jakej by to byl život,
kdybys ke mně chtěla přijít na čaj...
Vyzvednu tě o půl čtvrtý,
dáme si lazáně.
Pohostím tě jako královnu,
dám ti jahody se šlehačkou.
Pak ti budou všichni známí závidět,
z mojich lazání.


Tohle mohl bejt nejlepší den našich životů,
ale nemyslím si, že je prožíváme nejrozuměji.
Ó né, né !


Jakej by to byl život,
kdybys ke mně chtěla přijít na čaj...
Vyzvednu tě o půl čtvrtý,
dáme si lazáně.


Tohle mohl bejt nejlepší den našich životů,
ale nemyslím si, že je prožíváme nejrozuměji.
Ona řekla: Ó né ! Né !


Jakej by to byl život,
kdybys ke mně chtěla přijít na čaj...
Vyzvednu tě o půl čtvrtý,
dáme si lazáně.
Pohostím tě jako královnu,
dám ti jahody se šlehačkou.
Pak ti budou všichni známí závidět,
pak ti budou všichni známí závidět,
pak ti budou všichni známí závidět,
moje lazáně.Slide Away - eng.

Slide away - and give it all you've got
My today - fell in from the top
I dream of you - and all the things you say
I wonder where you are now?


Hold me down - all the world's asleep
I need you now - you've knocked me off my feet
I dream of you - we talk of growing old
But you said please don't !


Slide in baby - together we'll fly
I've tried praying - and I know just what you're saying to me


Now that you're mine
I'll find a way
Of chasing the sun
Let me be the one that shines with you
In the morning when you don't know what to do
Two of a kind
We'll find a way
To do what we've done


Let me be the one that shines with you
And we can slide away.


Slide away - and give it all you've got
My today - fell in from the top
I dream of you - and all the things you say
I wonder where you are now?


Slide in baby - together we'll fly
I've tried praying - and I know just what you're saying to me


Now that you're mine
I'll find a way
Of chasing the sun
Let me be the one that shines with you
In the morning when you don't know what to do
Two of a kind
We'll find a way
To do what we've doneSlide Away - cz

Odejdi - a dej do toho všechno
Můj den - zkácet se z vrcholu
Sním o tobě - a o všem co říkáš
Divím se teď kde jsi?


Drž mě dole - celý svět strne
Zrovna tě potřebuji - vyrazilas mě pryč z mý stopy
Sním o tobě - mluvíme o stárnutí
Ale tys řekla prosím ne!


Padnu k baby - společně poletíme
Zkoušel jsem se modlit - a už vím co mi říkáš


Teď si myslíš
že najdu cestu
k pronásledování slunce
Dovol mi být ten, kdo s tebou zazáří
Ráno když nevíš co dělat
Ze dvou možných
Najdem cestu
Uděláme to co uděláme


Dovol mi být ten kdo s tebou zazáří
A můžem odejít.Married With Children - eng.

There's no need for you to say you're sorry
Goodbye I'm going home
I don't care no more so don't you worry
Goodbye I'm going home


I hate the way that even though you
Know you're wrong you say you're right
I hate the books you read and all your friends
Your music's shite it keeps me up all night


There's no need for you to say you're sorry
Goodbye I'm going home
I don't care no more so don't you worry
Goodbye I'm going home


I hate the way that you are so sarcastic
And you're not very bright
You think that everything you've done's fantastic
Your music's shite it keeps me up all night


And it will be nice to be alone
For a week or two
But I know that I will be
Right back here with you


There's no need for you to say you're sorry
Goodbye I'm going home
I don't care no more so don't you worry
Goodbye I'm going home


I hate the way that even though you
Know you're wrong you say you're right
I hate the books you read and all your friends
Your music's shite it keeps me up all nightMarried With Children - cz

Není potřeba říkat, že lituješ,
sbohem, já jdu domů.
Nemám zájem, nic víc, tak se netrap,
sbohem, já jdu domů.


Nesnáším tvůj zvyk říkat, že máš pravdu,
když sama dobře víš, že se mýlíš.
Nesnáším knihy, který čteš a všechny tvý známý,
kvůli tvý zasraný hudby jsem celou noc
vzhůru, celou noc vzhůru.


Není potřeba říkat, že lituješ,
sbohem, já jdu domů.
Nemám zájem, nic víc, tak se netrap,
sbohem, já jdu domů.


Nesnáším, když seš tak sarkastická
a moc rozumu si nepobrala.
myslíš si, že všechno, co děláš, je úžasný,
kvůli tvý zasraný hudby jsem celou noc
vzhůru, celou noc vzhůru.


A bude to fajn bejt sám
na tejden nebo dva.
Ale já vím, že se vrátím
zpátky, abych byl s tebou,
s tebou,
s tebou,
s tebou,
s tebou,
s tebou,
s tebou.


Není potřeba říkat, že lituješ,
sbohem, já jdu domů.
Nemám zájem, nic víc, tak se netrap,
sbohem, já jdu domů.


Comments on this page:
Comment posted by Showalter( concepcionshowaltercare2.com ), 12/31/2013 at 8:13pm (UTC):
I visited multiple websites except the audio quality for audio songs existing at this
web page is ctually marvelous.

Comment posted by Lavater( leopoldolavatert-online.de ), 12/25/2013 at 7:24am (UTC):
Malicious users can gather this information and literally
usee this information for their personal gain. Stujdies are being done
on the effects of the amount of time that teeens and young adults spend in this online universe versus thee time they
spend actually having peer contact. com, Mywpace hass already laid off neearly 47% of its workforce to
stay solvent.

Comment posted by Butterfield( mindabutterfieldbigstring.com ), 12/12/2013 at 4:42am (UTC):
I got this website from my friend who told me concerning this website and at the moment this time I am visiting this site and reading very informative articles at this time.

Comment posted by Šlehaèka( plamenak.n ), 06/04/2008 at 10:34am (UTC):
..Pìkný texty...já to øíkam poøád,že oasis jsou skvìlí:):)Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

 
   
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free