... You and I are Gonna Live Forever
  Be Here Now
 

D'You Know What I Mean? - eng.

Step off the train all alone at dawn
Back into the hole where I was born
The sun in the sky never raised an eye to me
The blood on the trax and must be mine
The fool on the hill and I feel fine
Don't look back cos you know what you might see


Look into the wall of my mind's eye
I think I know, but I don't know why
The questions are the answers you might need
Coming in a mess going out in style
I ain't good-looking but I'm someone's child
No-one can give me the air that's mine to breathe


I met my maker
I made him cry
And on my shoulder he asked me why
His people won't fly through the storm
I said "Listen up man, they don't even know you're born"


All my people right here, right now
D'You Know What I Mean?
All my people right here, right now
D'You Know What I Mean?
All my people right here, right now
D'You Know What I Mean?
Yeah, yeah


I don't really care for what you believe
So open up your fist or you won't receive
The thoughts and the words of every man you'll need
Get up off the floor and believe in life
No-one's ever gonna ever ask you twice
Get on the bus and bring it on home to me


D'You Know What I Mean? - cz

Vystup z vlaku úplně sám do šera,
vrať se do díry, ve který jsem se narodil.
Slunce na nebi si mě vůbec nevšímalo,
krev na trati musí bejt moje.
Blázen na kopci a mně je skvěle,
neotáčej se za sebe, vždyť víš, co bys uviděl.


Projdi tou zdí a nakoukni do mý duše,
já si myslím, že to chápu, ale nevím proč.
Otázky jsou odpověďmi, který snad potřebuješ,
přicházejí zmateně a odcházejí stylově.
Nevypadám dobře, ale jsem něčí dítě,
nikdo mi nedokáže dát vzduch, který potřebuju k dýchání.


Potkal jsem svýho stvořitele,
dojal jsem ho k slzám
a on se mě na mým rameni ptal proč
ti, které stvořil, nechtějí letět bouří.
Řekl jsem: ,,Poslyš člověče, oni nevědí, že jsi je stvořil ty."


Všichni moji lidé, právě tady, právě tedˇ,
víte, co myslím? Jó, jó.
Všichni moji lidé, právě tady, právě tedˇ,
víte, co myslím? Jó, jó.
Všichni moji lidé, právě tady, právě tedˇ,
víte, co myslím? Jó, jó.
Jó, jó.
Jó, jó.


Je mi úplně fuk v co věříš,
tak rozevři svou pěst nebo nezjistíš
myšlenky a slova všech lidí, který budeš potřebovat.
Už vstaň z tý země a začni věřit v život,
nikdo ti to nebude říkat dvakrát.
Nastup do autobusu a přivez to ke mně domů.


Všichni moji lidé, právě tady, právě tedˇ,
víte, co myslím? Jó, jó.
Všichni moji lidé, právě tady, právě tedˇ,
víte, co myslím? Jó, jó.
Všichni moji lidé, právě tady, právě tedˇ,
víte, co myslím? Jó, jó.
Jó, jó.
Jó, jó.
Jó, jó.


Všichni moji lidé, právě tady, právě tedˇ,
víte, co myslím? Jó, jó.
Všichni moji lidé, právě tady, právě tedˇ,
víte, co myslím? Jó, jó.
Všichni moji lidé, právě tady, právě tedˇ,
víte, co myslím? Jó, jó.
Jó, jó.
Jó, jó.
Jó, jó.
Jó, jó.


My Big Mouth - eng.

Everybody knows.... but no-one's saying nothing
And it's a sound so very loud... that no-one can hear
I got something in my shoe... it's keeping me from walking
Down the long and winding road... back home to you


And round this town you've ceased to be
That's what you get for sleeping with the enemy
Where angels fly you won't play
So guess who's gonna take the blame for...


My big mouth, my big fame
Who'll put on my shoes while they're walking
Slowly down the hall of fame?
Into my big mouth, you could fly a plane
Who'll put on my shoes while they're walking
Slowly down the hall of fame?
Slowly down the hall of fame?


I ain't never spoke to God
And I ain't never been to heaven
But you assumed I knew the way
Even though the map was given
And as you look into the eyes
Of a bloody cold assassin
Only then you'll realise
With who's life you have been messin'


My Big Mouth - cz

Každej ví.... ale nikdo neřekne nic
A ozývá se to tak hlasitě... že to někdo musí slyšet
Mám něco v botě... zdržuje mě to od chůze
Dlouho dolů a zatáčka... zpátky domů k tobě


A silnice tohoto města tě zastavila
To je to co dostaneš za spaní s nepřítelem
Kde lítají andělé, ty si nebudeš hrát
Tak hádám, kdo koho obviňuje...


Má velká huba, má velká pověst
Kdo se přisaje na mý boty, zatímco oni chodí
Pomalu upadající pověst?
Do mý velký huby, můžeš létat letadlem
Kdo se přisaje na mý boty, zatímco oni chodí
Pomalu upadající pověst?
Pomalu upadající pověst?


Nikdy jsem nemluvil k Bohu
A nikdy jsem nebyl v nebi
Ale ty máš za to, že já znám svou cestu
I když mapa byla dána
A jak ty vypadáš v těch očích
krvácejících studeného vraha
Jenom než to uděláš
Život s tym, s kym ses zpakoval


Magic Pie - eng.

An extra-ordinary guy
Can never have an ordinary day
He might live the long goodbye
But that is not for me to say
I dig his friends, I dig his shoes
He is just a child with nothing to lose
But his mind


They are sleeping while they dream
And then they want to be adored
They who don't say what they mean
Will live and die by their own sword
I dig their friends, I dig their shoes
They are like a child with nothing to lose
In their minds, their minds


But I'll have my way
In my own time
I'll have my say
My star will shine


Cos you see me I got my magic pie


Magic Pie - cz

Neobyčejnej chlapík
nemůže mít nikdy obyčejnej den.
Mohl by si užít, touží po odchodu,
ale k tomu nemám co říct.
Hledám jeho kámoše, hledám jeho stopy,
on je ještě dítě, který nemá co ztratit,
kromě svýho názoru, svýho názoru.


Jiní spí a v té chvíli se jim zdá sen,
po kterém touží být slavní.
Ti, kdo neříkají svý názory
budou žít a zabijou se svou vlastní dýkou.
Hledám jejich kámoše, hledám jejich stopy,
oni jsou jako děti, který nemají co ztratit,
v jejich názorech, jó, jejich názorech.


Ale já budu mít svůj vlastní názor
až nastane můj čas.
Dostanu se ke slovu
a moje hvězda zazáří.


Je jasný, že mě znáte, chytl jsem svoji
skvělou příležitost.
Vzpomeňte si na mě, jó, to jsem byl já ten
kolemjdoucí,
prošel jsem tudy a tedˇ jsem pryč.


Trvalo to tisíce dnů, ale titul je na tisíce let.
Je mnoho myšlenek k ponaučení pro lidi, kteří se ztratili.
Hledáte mý kámoše? Hledáte mý stopy?
Já jsem jako dítě, který nemá co ztratit,
kromě mýho názoru, jó, mýho názoru.


My budeme mít svůj vlastní názor
až nastane náš čas.
Dostanem se ke slovu,
protože moje hvězda zazáří.


Je jasný, že mě znáte, chytl jsem svoji skvělou příležitost.
Vzpomeňte si na mě, jó, to jsem byl já ten kolemjdoucí,
prošel jsem tudy a tedˇ jsem pryč.


Jó, jó, jó.
Jó, jó, jó.
Jó, jó, jó.
Aaaaah, aaaaah.
Aaaaah, aaaaah.


Vy mě znáte, chytl jsem svoji skvělou příležitost.
Vzpomeňte si na mě, to jsem byl já ten kolemjdoucí,
jó, ten kolemjdoucí.
Vzpomeňte si na mě, chytl jsem svoji skvělou příležitost.
Vzpomeňte si na mě, jó, to jsem byl já ten kolemjdoucí,
prošel tudy a už jsem pryč.


Jó, jó, jó.
Jó, jó, jó.
Jó.


Zmlkněte !


Stand By Me - eng.

Made a meal and threw it up on Sunday I've -
Gotta lot of things to learn
Said I would and I'll be leaving one day -
Before my heart starts to burn


So what's the matter with you?
Sing me something new... don't you know
The cold and wind and rain don't know
They only seem to come and go away


Times are hard when things have got no meaning
I've found a key upon the floor
Maybe you and I will not believe in the things we find
Behind the door


Stand by me - nobody knows the way it's gonna be
Stand by me - nobody knows the way it's gonna be
Stand by me - nobody knows the way it's gonna be


If you're leaving will you take me with you
I'm tired of talking on my phone
There is one thing I can never give you
My heart can never be your home


Stand By Me - cz

Udělalas v neděli jídlo a pochválila sis ho,
musím se ještě hodně učit.
Řeklas: Musím jednoho dne odejít,
dříve než mi shoří srdce.


Tak co je sakra s tebou?
Zazpívej mi něco novýho...ty to nechápeš.
Mráz, vítr ani déšť neví o co jde,
ti jenom přijdou a zase odejdou.


Jakmile přestanou mít věci význam, nastanou zlý časy.
Na zemi jsem našel klíč.
Zřejmě ani já, ani ty neuvěříme věcem, který najdeme
za dveřmi.


Tak co je sakra s tebou?
Zazpívej mi něco novýho...ty to nechápeš.
Mráz, vítr ani déšť neví o co jde,
ti jenom přijdou a zase odejdou.


Stůj při mně, nikdo neví, jak to dopadne.
Stůj při mně, nikdo neví, jak to dopadne.
Stůj při mně, nikdo neví, jak to dopadne.
Stůj při mně, nikdo neví,
jó, nikdo neví, jak to dopadne.


Až budeš odcházet, vezmi mě s sebou,
rozhovorů po telefonu už mám dost.
Jednu věc ti nikdy nebudu moct dát,
v mým srdci nikdy doma nebudeš.


Tak co je sakra s tebou?
Zazpívej mi něco novýho...ty to nechápeš.
Mráz, vítr ani déšť neví o co jde,
ti jenom přijdou a zase odejdou.


Eéhej...


Stůj při mně, nikdo neví, jak to dopadne.
Stůj při mně, nikdo neví, jak to dopadne.
Stůj při mně, nikdo neví, jak to dopadne.
Stůj při mně, nikdo neví,
jó, nikdo neví, jak to dopadne.


Jak to dopadne, jó,
kotě, já už to vím, jó.


Ty to nechápeš.
Mráz, vítr ani déšť neví o co jde,
ti jenom přijdou a zase odejdou.


Héééj...


Stůj při mně, nikdo neví, jak to dopadne.
Stůj při mně, nikdo neví, jak to dopadne.
Stůj při mně, nikdo neví, jak to dopadne.
Stůj při mně, nikdo neví,
jó, jen bůh ví, jak to dopadne.


I Hope, I Think, I Know - eng.

They're trying hard to put me in my place
And that is why I gotta keep running
The future's mine and it's no disgrace
Cos in the end the past means nothing


You tell me I'm free then you tie me down
And from my chains I think it's a pity
What did it cost you to wear my crown
You don't like it so why don't you admit it


D'you feel a little down today?
Bet you ain't got much to say?
You're gonna miss me when I'm not there
And you know I don't care, you know I don't care


As we beg and steal and borrow
Life is hit and miss and this
I Hope, I Think, I Know
And if I ever hear the names you call
If I stumble catch me when I fall
Cos baby after all, you'll never forget my name


I Hope, I Think, I Know - cz

Pracně se mě snažej dostat tam, kam patřím
a to je důvod, proč jsem se dal na útěk.
Budoucnost bude patřit mně a to není ostuda,
protože nakonec minulost nic neznamená.


Říkáš mi, že jsem volnej a mezitím mě spoutáš
a to pomocí mých pout, myslím si, že je to škoda.
Jakou mělo pro tebe cenu nošení snubního prstýnku,
nemáš mě ráda, proč to nepřiznáš?


Cejtím se dneska trochu na dně
a nemám moc co říct.
Budeš mě postrádat až tu nebudu.
Pochop, že je mi to fuk.
Pochop, že je mi to fuk.


I když žebráme a krademe a půjčujeme si,
jednou jsme nahoře a jednou dole,
tak tohle doufám, myslím, vím.


Kdybych někdy uslyšel jak voláš jména
a přitom zakopl, chytni mě při pádu.
Protože po tom všem, bejby,
na mý jméno nikdy nezapomeneš.
Na mý jméno nikdy nezapomeneš.


Pracně se mě snažej dostat tam, kam patřím
a to je důvod, proč jsem se dal na útěk.
Budoucnost bude patřit mně a to je tvoje ostuda,
protože nakonec tvůj smích nic neznamená.


Necejtíš se dneska na dně?
Vsadíš se, že nemáš moc co říct?
Budeš postrádat sama sebe až tu nebudu.
Pochop, že je nám to fuk.
Pochop, že je nám to fuk.


Protože zatímco žebráme, krademe, půjčujeme si,
jednou jsme nahoře a jednou dole,
tak tohle doufám, myslím, vím.


Kdybych někdy uslyšel jak voláš jména
a přitom zakopl, chytni mě při pádu.
Protože po tom všem, bejby,
na mý jméno nikdy nezapomeneš.
Na mý jméno nikdy nezapomeneš.


Zatímco žebráme, krademe, půjčujeme si,
jednou jsme nahoře a jednou dole,
tak tohle doufám, myslím, vím.


Kdybych někdy uslyšel jak voláš jména
a přitom zakopl, chytni mě při pádu.
Protože po tom všem, bejby,
na mý jméno nikdy nezapomeneš.
Na mý jméno nikdy nezapomeneš.
Na mý jméno nikdy nezapomeneš.
Na mý jméno nikdy nezapomeneš.
Na mý jméno nikdy nezapomeneš.

The Girl In The Dirty Shirt - eng.


If I may be so bold could I just say something
Come and make me my day
The clouds around your soul don't gather there for nothing
I can chase them all away

Why do you need a reason for to feel happy
Or shining for the rest of the world
Give me just a smile and would you make it snappy
Get your shit together girl


You got a feeling lost inside
It just won't let you go
Life is sneaking up behind
It just won't let you go
No it just won't let you go
Is what I'm trying to say...


Is would you maybe, come dancing with me
Cos to me it doesn't matter
If your hopes and dreams are shattered
Cos when you say something you make me believe
In the girl who wears a dirty shirt
She knows exactly what she's worth
Knows exactly what she's worth to me!
That I can see, I can see

If you ever find yourself inside a bubble
You've gotta make your own way home
You can call me anytime you're seeing double
Now you know you're not alone


The Girl In The Dirty Shirt - cz

Jestli můžu být tak drzý a můžu něco říct
Pojď a udělej mi můj den
Mračna okolo tvé duše se tu nehromadí jen tak
Můžu je neustále všude pronásledovat 

Proč potřebuješ důvod k tomu abys byla šťastná
Nebo zářit pro klidný svět
Tak usměj se a mohl bys to udělat nevrle
Dostat tvou holku společně

Začal ses cítit ztracen
 Tak nechoď
Život je potměšilý tak i tak
Tak nechoď
Ne nechoď
To je to co se ti pokouším říct...


Možná bys mohla, pojď se mnou tancovat
Tak mě na tom nezáleží
Jestli doufáš a sny se ztratily
Když říkáš začni mi věřit
Holce která si obléká špinavou košili
Ona právě ví za co stojí
Víš ona má pro mě velkou cenu!
Tak můžu vidět, mohu vidět

Jestli se někdy najdeš uvnitř bublinek
Měls jít svou cestou domů
Můžeš mě volat až uvidíš dvakrát
Tak uvidíš že nejsi sám

Fade In Out - eng.


Get on the rollercoaster
The fair's in town today
Y'gotta be bad-enough to beat the brave

So get on the helter skelter
Bowl into the fray
Y'gotta be bad-enough to beat the brave

You fade in-out
You fade in-out
Without a doubt
I don't see no shine
Today is just a daydream
Tomorrow we'll be castaway

Coming in-out of nowhere
Singin' rhapsody
Y'gotta be-bad enough to wanna be

Sitting upside a high-chair
With the devils refugee
Is gonna be-blinded by the light
That follows me

You fade in-out
You fade in-out
Without a doubt
I don't see no shine
Today is just a daydream
Tomorrow we'll be castawayFade In Out - czJdi na horskou dráhu,
ve městě je dneska pouť.
Když ti bude zle - buď statečnej.

Tak vylez na horskou dráhu,
pusť se do boje.
Když ti bude zle - buď statečnej.

Objev se - ztrať se.
Objev se - ztrať se.
Bez obav.
Nevidím žádný světlo.
Dneska je pravej den k fantazírování,
zejtra ho budem zavrhovat.

Seš na cestě odnikud - nikam,
zpíváš rapsódii.
Když ti bude zle - nevyhneš se tomu.

Sedím nahoře ve vysokým křesle
s uprchlicí ďábla.
Nedá se to zastavit - oslepl jsem ze světla,
co mě pronásleduje.

Ona se objeví - ztratí.
Ona se objeví - ztrátí.
Bez obav,
Nevidím žádný světlo.
Dneska je pravej den k fantazírování,
zejtra ho budem zavrhovat.
Aóóóóch.

Objevme se - ztraťme se.
Objevme se - ztraťme se.
Bez obav,
Nevidím žádný světlo.
Dneska je pravej den k fantazírování,
zejtra ho budem zavrhovat.

Tak jdi na horskou dráhu,
ve městě je dneska pouť.
Když ti bude zle - budˇ statečnej.

Vylez na horskou dráhu,
pusť se do boje.
Když ti bude zle - budˇ statečnej.

Objev se - ztrať se.
Objev se - ztrať se.
Objev se - ztrať se.
Objev se - ztrať se.
Objev se - ztrať se.
Objev se - ztrať se.
Objev se - ztrať se.
Objev se - ztrať se.
Objev se - ztrať se.

Don't Go Away - eng.

 

Cold and frosty morning there's not a lot to say
about the things caught in my mind
and as the day is dawning my plane flew away
with all the things caught in my mind

and I don't wanna be there when you're coming down
and I don't wanna be there when you hit the ground

so don't go away
say what you say
but say that you'll stay
forever and a day in the time of my life
'cause i need more time
yes, i need more time, just to make things right

damn my situation and the games i have to play
with all the things caught in my mind
damn my education i can't find the words to say
about the things caught in my mind

and I don't wanna be there when you're coming down
and I don't wanna be there when you hit the ground

so don't go away
say what you say
but say that you'll stay
forever and a day in the time of my life
'cause i need more time
yes, i need more time, just to make things right

me and you what's going on?
all we seem to know is how to show the feelings that are wrong

so don't go away
say what you say
but say that you'll stay
forever and a day in the time of my life
'cause i need more time
yes, i need more time, just to make things right

and don't go away
say what you say
but say that you'll stay
forever and a day in the time of my life
'cause i need more time
yes, i need more time, just to make things right (x3)

so don't go away


Don't Go Away - cz


Chladné a mrazivé ráno není tou pravou chvílí k mluvení
o věcech, které sevřely mou mysl.
A když se rozednilo, mé letadlo odletělo pryč
se všemi věcmi, které sevřely mou mysl.

A chtěl bych tam být, když ty...
klesáš dolů.
A chtěl bych tam být, když se dotkneš země.

Tak neodcházej, řekni cokoliv,
ale řekni, že zůstaneš
navždy a každý den...po dobu mého života,
protože potřebuju více času, ano, potřebuju více času,
abych tedˇ udělal všechno správně.

Odsuzuju svou situaci a hry, které mám hrát
s věcmi, které sevřely mou mysl.
Odsuzuju své vzdělání, nemůžu najít slova, kterými bych se vyjádřil
o věcech, které sevřely mou mysl.

A chtěl bych tam být, když ty...
klesáš dolů.
A chtěl bych tam být, když se dotkneš země.

Tak neodcházej, řekni cokoliv,
ale řekni, že zůstaneš
navždy a každý den...po dobu mého života,
protože potřebuju více času, ano, potřebuju více času,
abych tedˇ udělal všechno správně.

Jak to s náma bude dál ?
Všechno o čem sníme je jak se naučit dát najevo
city, které mohou ublížit.

Tak neodcházej, řekni cokoliv,
ale řekni, že zůstaneš
navždy a každý den...po dobu mého života,
protože potřebuju více času, ano, potřebuju více času,
abych tedˇ udělal všechno správně.

Neodcházej, řekni cokoliv,
ale řekni, že zůstaneš
navždy a každý den...po dobu mého života,
protože potřebuju více času, ano, potřebuju více času,
abych tedˇ udělal všechno správně.
Ano, potřebuju více času, abych tedˇ udělal všechno správně.
Ano, potřebuju více času, abych tedˇ udělal všechno správně.

Tak neodcházej...


Be Here Now - eng.

Wash your face in the morning sun
Flash your pan at the song that I'm singing
Touch down bass living on the run
Make no sweat of the hole that you're digging

Wrap up cold when it's warm outside
Your shit jokes remind me of Digsy's
Be my magic carpet ride
Fly me down to capitol city in the sun

Kickin' up a storm from the day that I was born
Sing a song for me one from let it be
Open up yer eyes, get a grip on yourself inside
You betcha!


Be Here Now - cz


Opláchni si obličej v ranním slunci,
rozžhav svoji pánev při písničce, kterou zpívám.
Uber na hloubce probíhajícímu životu,
nenamáhej se s dírou, kterou kopeš.

Přikryj se zimou, když je venku horko,
tvý zasraný vtípky mi připomínaj časy s Digsy.
Budˇ můj kouzelnej lítající koberec,
přistaň se mnou v hlavním městě na slunci.

Dělám rozruch ode dne, kdy jsem se narodil,
zazpívej mi jednu písničku z Let It Be.*      
Otevři oči, upoutej na sebe pozornost.

Tak opláchni si obličej v ranním slunci,
rozžhav svoji pánev při písničce, kterou zpívám.
Uber na hloubce probíhajícímu životu,
nenamáhej se s dírou, kterou kopeš.

Dělám rozruch ode dne, kdy jsem se narodil,
zazpívej mi jednu písničku z Let It Be.*     
Otevři oči, upoutej na sebe pozornost.

Pozonost, upoutej pozornost.
Upoutej pozornost.
Budˇ si jistý !
Budˇ si jistý !

Tak přikryj se zimou, když je venku horko,
tvý zasraný vtípky mi připomínaj časy s Digsy.
Buď můj kouzelnej lítající koberec,
přistaň se mnou v hlavním městě.

Dělal jsem rozruch ode dne, kdy jsem se narodil,
zazpívej mi jednu písničku z Let It Be.*      
Otevři oči, upoutej na sebe pozornost.

Upoutej pozornost.
Upoutej pozornost.
Upoutej pozornost.
Upoutej pozornost.
Budˇ si jistý !

Pojď, pojdˇ,  pojdˇ,  pojdˇ.
Pojdˇ,  pojdˇ,  pojdˇ.
Jo, jó, jó.
Jo, jó, jó.
Jo, jó, jó.
Jo, jó, jó.

Pojď, pojdˇ,  pojdˇ,  pojdˇ.
Pojdˇ,  pojdˇ,  pojdˇ.
Jo, jó, jó.

 *album The Beatles


All Around The World - eng.

It's a bit early in the midnight hour for me
To go through all the things that I want to be
I don't believe in everything I see
Y'know I'm blind so why d'you disagree

So take me away cos I just don't want to stay
And the lies you make me say
Are getting deeper every day
These are crazy days but they make me shine
Time keeps rolling by

All around the world, you've got to spread the word
Tell them what you've heard
We're gonna make a better day
All around the world, you've got to spread the word
Tell them what you've heard
You know it's gonna be o.k.

So what you gonna do when the walls come falling down?
You never move you never make a sound
So where you gonna swim with the riches that you found?
If you're lost at sea I hope that you've drowned


All Around The World - eng.

Je něco málo po půlnoci, brzo na to,
abych prošel vším, co bych si přál.
Nevěřím všemu, co vidím,
víš, že jsem slepý, tak proč nesouhlasíš ?

Tak vezmi mě pryč, protože já tu nechci zůstat.
A lži, který se mi snažíš vnutit,
se prohlubují každým dnem.
Tohle jsou dny k zbláznění, ale začínám mít jasno,
čas jde dál.

Po celém světě jsi měl rozestřít slova,
řekni všem, co jsi měl zaslechnout,
že rozjasníš budoucnost.
Po celém světě jsi měl rozestřít slova,
řekni všem, co jsi měl zaslechnout,
pochop, že pak bude líp.

Co uděláš až začnou padat zdi?
Nikdy se nepohneš, nikdy nevydáš hlásku.
Kam poplaveš s těmi vzácnostmi, které jsi zjistil?
Až se ztratíš v moři, dofám, že se utopíš.

Tak vezmi mě pryč, protože já tu nechci zůstat.
A lži, který se mi snažíš vnutit,
se prohlubují každým dnem.
Tohle jsou dny k zbláznění, ale začínám mít jasno,
čas jde dál.

Po celém světě jsi měl rozestřít slova,
řekni všem, co jsi měl zaslechnout,
že rozjasníme budoucnost.
A po celém světě jsi měl rozestřít slova,
řekni všem, co jsi měl zaslechnout,
pochop, že pak bude líp.

Na, na, na, naaaa-na, na, na, naaaa-na, na, na, naaaa-naa, naa, naaaa.
Na, na, na, naaaa-naa, naa, naa, naaaa-na, na, na, na, naaaa-na, na, naaaa.
Aaaah-Haaaa-Aaaaah-Naaaa-Aaaah.
Na, na, na, na, na, na, na, naaaa.
Na, na, na, na, na, na, na, naaaa.
Na, na, na, na, na, na, na, naaaa.
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.

Po celém světě jsi měl rozestřít slova,
řekni všem, co jsi měl zaslechnout,
že rozjasníme budoucnost.
Protože po celém světě jsi měl rozestřít slova,
řekni všem, co jsi měl zaslechnout,
pochop, že pak bude líp.

Protože po celém světě jsi měl rozestřít slova,
řekni všem, co jsi měl zaslechnout,
že rozjasníme budoucnost.
Po celém světě jsi měl rozestřít slova,
řekni všem, co jsi měl zaslechnout,
pochop, že pak bude líp.

Pak bude líp !
Pak bude líp !
Pak bude líp !
Pak bude líp !

Po celém světě jsi měl rozestřít slova,
řekni všem, co jsi měl zaslechnout,
že rozjasníme budoucnost.
Protože po celém světě jsi měl rozestřít slova,
řekni všem, co jsi měl zaslechnout,
pochop, že pak bude líp.

Po celém světě jsi měl rozestřít slova,
řekni všem, co jsi měl zaslechnout,
že rozjasníme budoucnost.
Protože po celém světě jsi měl rozestřít slova,
řekni všem, co jsi slyšel,
pochop, že pak bude líp.

Laaaa, laaaa, laaaa, la, la, laaaaa-la, la, la, la, laa, laa, laaaa.
Laaaa, laaaa, laaaa, la, la, laaaaa-la, la, la, la, laa, laa, laaaa.

Nedozvěděl jsem se, co vím,
co vím, co vím.
Jó, nedozvěděl jsem se, co vím,
že pak bude líp.

Nedozvěděl jsem se, co vím,
co vím, co vím.
Jó, nedozvěděl jsem se, co vím,
že pak bude líp.

Jó, nedozvěděl jsem se, co vím,
Nedozvěděl jsem se, co vím.
Jó, nedozvěděl jsem se, co vím,
Prosím přestaň plakat - já nikdy nemluvím o smrti !!!

Tak prosím přestan plakat - já nikdy nemluvím o smrti !!!!
Prosím přestaň plakat - já nikdy nemluvím o smrti !!!

Naaaa, naaaa, naaaa, na, na, naaa-na, naaaa, na, na, na, na, naaaa.
Naaaa, naaaa, naaaa, na, na, naaa-na, na, na, na, naa, naa, naaaa.
Naaaa, naaaa, naaaa, na, na, naaa-na, naaaa, na, na, na, na, naaaa.
Naaaa, naaaa, naaaa, na, na, naaa-na, na, na, na, naa, naa, naaaa.
 
Tak prosím přestan plakat - já nikdy nemluvím o smrti !!!!
Naaaa, naaaa, naaaa, na, na, naaa-na, na, na, na, na, naa, naa, naaaa.
Tak prosím přestan plakat - já nikdy nemluvím o smrti !!!!
Naaaa, naaaa, naaaa, na, na, naaa-na, na, na, na, na, naa, naa, naaaa.
Tak prosím přestan plakat - já nikdy nemluvím o smrti !!!!
Naaaa, naaaa, naaaa, na, na, naaa-na, na, na, na, na, naa, naa, naaaa.
Tak prosím přestan plakat - já nikdy nemluvím o smrti !!!!
Naaaa, naaaa, naaaa, na, na, naaa-na, na, na, na, na, naa, naa, naaaa.


It's Gettin' Better (Man!!) - eng

Say something shout it from the rooftops of your head
Make it sort of mean something make me understand
Or I'll forget
The people here on lifes beaches
They wish upon the waves that you hide in the sand
Let them know that life teaches you
To build a castle in your hand

Maybe the songs that we sing are wrong
Maybe the dreams that we dream are gone
So bring it on home and it won't be long
It's gettin better man!

Hey! What was that you said to me?
Just say the word and I'd be free?
And where the stars are shining bright
It's getting better man!
And crashing in upon a wave
It's calling out beyond the grave
And we're the fire in the sky
It's gettin' better man!

Build something build a better place and call it home
Even if it means nothing you'll never-ever feel that you're alone


It's Gettin' Better (Man!!) - cz


Prozraď to, vykřič to ze sebe na vrcholcích střech,
udělej to nějak tak, abych tomu rozuměl nebo to zapomenu.
Lidi se tady na přeplněnejch plážích snaží skrýt písek pod vlny,
dej jim možnost poznat, že život tě naučil postavit hrad z písku na dlani.

Možná jsou písničky, co zpíváme, špatný.
Možná jsou sny, co se nám zdají, beznadějný.
Dotáhni to do konce a nebude to trvat dlouho,
oooou - bude to lepší, člověče.

Hej! Cos mi to povídal ?
Řekneš slovo a já mohu být volný ?
A tam, kde hvězdy jasně září,
budeme lepší, člověče !
A padání do vln
je voláním nad hrobem.
I my záříme na obloze,
budeme lepší, člověče !

Postav něco, postav lepší sdílo a zavolej to domů.
I když to nic neznamená, tak už se nikdy nebudeš cejtit, že seš sám.

Je možný, že jsou písničky, co zpíváme, špatný.
Možná jsou sny, co se nám zdají, beznadějný.
Tak přijď s tím domů a nebude to trvat dlouho,
oooou - bude to lepší, člověče !

Hej ! Cos mi to povídal ?
Řekneš slovo a já mohu být volný ?
Ty seš tou září na obloze,
bude to lepší, člověče !
A padání do vln
je voláním nad hrobem.
A tam, kde hvězdy jasně září,
bude to lepší, člověče !

Bude to lepší, člověče !
Hej ! Cos to povídal ?
Řekneš slovo a já mohu být volný ?
I my jsme září doopravdy zářící,
budu lepší, člověče !
A padání do vln
je voláním nad hrobem.
I my jsme hvězdami na opravdovém nebi,
jó - budeme lepší, člověče !
The last comments on this page:
Comment posted by Normanqueem( ng2020cvmail.ru ), 01/16/2021 at 3:06am (UTC):
ПрОветствую вас!

СегПЎМя Ма прПстПрах ОМтерМета пПявОлся ОМтересМый бПт!
ИспПльзуя кПтПрый, вы буЎете Ма автПЌате сПбОрать базу в телеграЌе.
А пПтПЌ, ПМ же буЎет рабПтать с этПй базПй О прОМПсОть ваЌ прОбыль
ППчтО без вашегП участОя!

ОчеМь ОМтересМая теЌа, кПтПрую я уже прПтестОрПвал
ППставОл бПта О спустя всегП суткО, сЎелал 3500

ЕслО вы хПтелО успеть в 2020 МастрПОть свПй ЎПхПЎ в ОМтерМете,
тП сейчас саЌПе вреЌя этОЌ заМяться!
И успеете ЎП НПвПгП ГПЎа сЎелать кассу Ма пПЎаркО О шОкарМый стПл.

ПерехПЎОте пП ссылке МОже О пОшОте ЌМе П результатах через МеЎелю https://bit.ly/2WJgS1E

Comment posted by phast( maidslabedroom.com ), 12/31/2020 at 11:34am (UTC):
How are things?.
Our Company in Bayswater more seven years, during this period we working exclusively female workers, on Cleaning a private house and Housekeeping maid service. Housemaid ensures order and cleanliness in living room in accordance with set . In our headquarters solely trained Home maid clean , who do Cleaning residential of any complexity and implement it fast and good. When wewe are talking about a huge house, our company provide you required number staff. We offer as experienced personnel , at the same time affordable prices for each customer for Maid service in my area в Cooperative Village. If you have set a goal place an order Dry cleaning and Maid service in my area recommend you look at our site in Beechhurst. The Remove Construction cleaning services с Maid service in my area every time more pleasant in Noho


We offer specialist [url=http://house-cleaner-nyc.com]cleaning services new york[/url] for private clients. Making use of European tools and also certified devices, we achieve optimal results and also supply cleansing quickly.

Our friendly group provides you to get familiarized with desirable terms of teamwork for corporate customers. We sensibly approach our tasks, tidy making use of specialist cleaning products and also specialized devices. Our employees are educated, have medical publications as well as know with the subtleties of removing facility as well as hard-to-remove dirt from surfaces.

Comment posted by edurSok( edu.edu.96bk.ru ), 10/03/2020 at 3:13pm (UTC):
http://bit.ly/2sdUrWH - БИЗНЕС-ПЛАН


ПОБЕЖДАЕМ ЗАЧЕТЫ, СЕССИЮ И ТРУДНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ППЌПщь в выпПлМеМОО курсПвых, ЎОплПЌМых кПМтрПльМых О ЌМПгОх ЎругОх рабПт

Оставь заявку — ПстальМПе сЎелаеЌ Ќы

- СтрПгП сПблюЎаеЌ требПваМОя ЌетПЎОчкО, зМаеЌ все ГОСТы О МПрЌы АНТИПЛАГИАТА
- Все рабПты прПхПЎят прПверку качества переЎ ПтправкПй клОеМту, вы гараМтОрПваМП пПлучОте ПтлОчМый ЌатерОал
- ВашО ЎеМьгО в безПпасМПстО. В случае МесППтветствующегП выпПлМеМОя рабПты Ќы верМеЌ ваЌ ЎеМьгО
<a href=http://bit.ly/2sdUrWH>РЕКЕНИЕ ЗАДАЧ</a>

Comment posted by Sandranom( yaramvspestovmail.ru ), 09/11/2020 at 12:49pm (UTC):
The best adult Dating site loveawake.ru

Comment posted by Brianzitly( cbdulgmail.com ), 07/14/2020 at 1:35pm (UTC):
buy viagra online overnight <a href="https://judproducts.com/">herbal viagra buy</a> how to buy viagra in the us

Comment posted by PedroPlaxy( htdskmvtanimapa.ml ), 07/10/2020 at 11:20pm (UTC):
Hi! [url=http://canadianonlinepharmacy.club/]pharmacy school online[/url] my canadian pharmacy online</a>

Comment posted by RobertNip( hivirygtanimada.ga ), 07/10/2020 at 2:16am (UTC):
Hi! [url=http://ontariodxpharmacy.com/]online pharmacies legitimate[/url] list of approved canadian pharmacies <a href=http://ontariodxpharmacy.com/>pharmacie en ligne</a>

Comment posted by Gabrielironi( petrovichmiroslavyandex.com ), 07/07/2020 at 11:54pm (UTC):
<a href=https://studiomedia.ru/>ВОЎеПстуЎОя</a>
СтуЎОя фПтП О вОЎеПсъеЌкО - https://studiomedia.ru/

Comment posted by DamongUesk( azzpkfjxanimapa.ml ), 07/07/2020 at 5:55am (UTC):
Hello there! [url=https://ventolin-inhaler.info/]buy albuterol online[/url] buy ventolin no prescription</a>

Comment posted by Robertonego( gmgcuegtfimnas.tk ), 07/02/2020 at 6:54pm (UTC):
Howdy! [url=http://nolvadex.ru.com/]buy nolvadex online[/url] buy nolvadex <a href=http://nolvadex.ru.com/>purchase nolvadex</a>Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

 
   
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free